Artykuły

Urbanizacja, czyli architektura krajobrazu miejskiego

Urbanizacja, czyli architektura krajobrazu miejskiego

Ogród
Słowo urbanizacja z pewnością jest wszystkim znane, ale warto przypomnieć, co oznacza to pojęcie. Otóż jest to zespół przemian zarówno ekonomicznych, przestrzennych, jak i społecznych i kulturowych. Przemiany te wpływają na powiększenie obszarów miejskich oraz zabudowy miejskiej, a w konsekwencji wzrost liczby ludności mieszkającej w miastach lub przejmującej miejski tryb życia. Zatem urbanizacja to przestrzenny rozwój miast, a żyjąca w nich ludność pod tego wpływem zmienia styl życia na miejski. Architektura krajobrazu miejskiego odnosi się do kształtowania życiowej przestrzeni człowieka za pomocą roślinności, elementów architektonicznych i innych czynników. Te wszystkie uwzględnione elementy na obszarze miejskim (kultura i tradycje danego regionu, potrzeby społeczne) oraz kształtowanie i przekształcanie nowych, otwartych przestrzeni: ogrodów, parków, ulic, podwórek tworzą architekturę krajobrazu miejskiego.   Projektowanie terenów zielonych - folia ogrodnicza Architektura krajobrazu miejskiego to zagadnienie dość…
Czytaj więcej